“Hijab-bunad” er eit feilgrep. No må Nordmenn slutta å vera så NAIVE, seier Mina Bai.

“Hijab-bunad” er eit feilgrep. No må Nordmenn slutta å vera så NAIVE, seier Mina Bai.

Ho er norsk-iransk samfunnsdebattant og forfattar, med flyktningbakgrunn og har utdanning innan informatikk frå Universitetet i Oslo

Bunaden til Ap-politikar Sahfana M. Ali (37) frå Stavanger var hyggelig bryllupsgåve frå mannen Ingve. Men etter at ho la ut eit bilete av den på Fjesboka, iført hijab, har det hagla med tilbakemeldingar frå folk som ikkje likte dette. Medan ho på si sida oppfatta kritikken som hets og rasistisk trakassering og har meldt saka til politiet.

Mina Bai som er norsk-iransk samfunnsdebattant og forfattar, med flyktningbakgrunn og har utdanning innan informatikk frå Universitetet i Oslo meinar at Nordmenn må også slutte å vera så naive, og tenke på hijab som berre er eit tøystykke.

Hijab er mykje meir enn det og kan absolutt ikkje samanliknast med eit skaut.

Hijab er eit symbol på ein kultur som støttar mannssjåvinisme og ærbarheit, enten ein vil innrømma det eller ikkje, seier Mina Bai. Hijab er symbolet på tvang mange stader i verda. Nett no vert kvinner arrestert og i verste fall drept dersom dei ikkje har på seg hijab i Iran. I andre muslimske land, er det sosialt press som gjeld. Og hijab er ikkje eingang påbode i Islam. legg ho til.

Les meir frå bloggen til Mina Bai http://minabai.blogg.no/
Les meir her om artikkelen under her: http://www.nettavisen.no/…/bunadpolitiet-gi…/3423236970.html

 
Bunaden til Ap-politiker Sahfana M. Ali (37) fra Stavanger var en hyggelig bryllupspresang fra ma…
minabai.blogg.no

Regjeringa med H og Frp vurderar no om Noreg skal opna opp for å gje EU grensemakt og grensekontroll i Noreg, slik at det skal vera mogleg for at EU kan overstyra våre grenser.

I tillegg er samarbeidspartia til Regjeringa også JA til EU-parti og støttar det aller meste som har med EU – EØS og Schengen.

Det er ikkje noko nytt at JA til EU-partia H og Frp kjem med slike useriøse og lite gjennomtenkte uttalingar.

Problemet og utfordringa for Noreg og Det Norske Folket, er i tillegg, at det er fleire JA til EU-parti på Stortinget, slik som AP, V, Krf. H, Frp m.a. , som også røystar for det aller meste som går i EU – EØS – Schengen farvør.

Noko som innber at både Regjeringa og fleirtalet på Stortinget, gjer blanke blaffen i at det er over 70 % fleirtal i Det Norske Folket som er imot EU – EØS og Schengen.

Og det er flyktingsstraumen som EU no står ovanfor og som EU, i tillegg til alle andre problem EU slit med, gjer at EU ynskjer grensemakt over EØS landa, inkludert Noreg.

EU krev og ynskjer det meste. Noko som er negativt, utslettande, kostbart, øydelggjande for alle land som let seg lokka inn i EU – EØS – Schengen- fella.
Storbritane har forstått dette, og har no meldt seg ut av EU tvangstrøya.

Denne saka handlar om Noreg skal gjeva i frå seg suverenitets til ein EU Union, og er i strid med Grunnlova. Eit slik fastsetjing krev simpelt fleirtal. Noko som i praksis inneber at det må til 3/4 dels fleirtal i Stortinget.

Kystpartiet er imot EU – EØS og Schengen og imot at Noreg skal opna for å gje EU grensemakt og grensekontroll til EU, slik at det skal vera mogleg for at EU kan overstyra våre grenser.

Kystpartiet er også imot at Noreg skal gjeva i frå seg suverenitet til ein EU UNION. I 1905 sa Det Norske Folket ALDRI meir UNION. Folket sa då at Noreg skulle vera eit fritt og sjølvstendig land!

Kystpartiet ynskjer at Noreg framleis skal vera eit fritt og sjølvstendig land.
Noko som er ein god grunn til å vera medlem i Kystpartiet og støtta vårt arbeid for ei betre framtid.

Kjelde: Aftenposten.no

http://www.aftenposten.no/norge/Norge-apner-for-a-gi-EU-grensemakt-14039b.html

Bilete: Wikimedia Commons

Hemmeleg notat frå Utanriksdepartementet om at Europa og EU/Schengen samarbeidet set Noreg i ein ytterst vanskeleg, prekær og alvorleg situasjon i høve asylsøkjarar/ flyktningar / innvandringar og at dette er skadeleg for Noreg.

Kystpartiet ynskjer ein streng innvandring. I staden for at flyktingar, asylsøkjarar og innvandrarar kjem til Noreg, meinar Kystpartiet at ein skal vera med å hjelpa folk som lir i landa deira eller i nærområda der dei bur, slik at dei kan vera i lag med likesinna i same kultur, religion ol.

Kjelde: VG.no

Les meir: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/her-er-det-hemmelige-ud-notatet/a/23628606

 

Skal Noreg byrja å gje i frå seg landområde til Finland no?

Erna Solberg vart intervjua på TV 2 og svara då på spørsmålet om Noreg skulle gje land i frå seg. Saka dreier seg om Noreg skal gje ein fjelltopp til Finland, og Erna Solberg svar at ho ikkje hadde heilt fastsett dette enno.

Mange vart svært overraska over at ho i det heile teke hadde tenkt å vurdera dette!

Kva tid har ein Statsminister eller ei Regjering gjeve vekk delar av Noreg eller hatt råderett til å gjera dette?

No tenker me ikkje i EU og EØS samanheng, der Erna Solberg er best i klassen til å gjera det EU vil. Det føreligg vel heller ikkje å noko fullmakt til å kunna gje vekk delar av Noreg til andre land?

Fjellet det her er tale om ligg på grensen mellom Noreg og Finland, og sjølve fjelltoppen på 1.361 meter over havet ligg på norsk side.

Fjellet Halti er det høgeste fjellet i Finland, men ligg på grensa til Noreg og ein del av dette høyrer til Noreg.

Kor går grensa for kva Regjeringa med H og Frp kan forta seg?

Under TV intervjuet kom det fram at dette framlegget kom i frå Formannskapet i Kåfjord kommune, ynskte å flytta grensa 40 meter, slik at heile fjellet havnar på finsk sida. Kåfjord kommune ville gjeva Finland dette som 100 års gåva.

Kystpartiet i Rogaland undrar seg over kva tid det har vorte praksis å gje vekk Noregs land til våre granneland?

Forslaget fra formannskapet i Kåfjord kommune vakte oppsikt da det ble kjent tidligere i år.

Erna Solberg opptrer i lite seriøs og kunnskapslaust på mange ulike arena, noko som også gjeld i denne saka. Mange fekk hakeslepp av uttalinga hennar:

«Det er noen formelle utfordringer og foreløpig har jeg ikke gjort meg opp noen mening om jeg vil støtte dette. Men vi ser på saken, sier statsministeren».
Kystpartiet i Rogaland meinar denne saka er i konflikt med Grunnlova.

Utfordringa og vår uro her er at hverken Regjeringa eller Stortinget no for tida ser ut til å bry seg noko særleg om kva som står i Grunnlova eller at dei tek omsyn til det som står der. Dei har sine heil andre reglar å fylgja, og då spelar det som står i Grunnlova ikkje så stor rolla for dei.

Grunnlova § 1: Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike. Regjeringsforma er avgrensa og arveleg monarkisk.
Kjelde: TV 2 – NTB – ABC Nyhetene.no

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/07/25/195231237/regjeringen-vurderer-forslag-om-fjelltoppgave

EU skryt av Erna Solberg og den norske Regjeringa, H og Frp, samt dei andre JA til EU partia i Noreg, fordi desse partia (som misbrukar makta si) er med på å gjera Noreg til det beste landet i Europa til å innføra og fylgja EU og EØS regelverket. ( Best i EU klassen!) NB! Noreg som ikkje ein gong er medlem i EU!

EU rosar Noreg, Erna Solberg, H og Frp og resten av alle JA til EU partia i Noreg, for at dei er SÅ flinke til å gjera og utføra i praksis det EU ber om.

H og Frp Regjeringa, samt alle JA til EU partia burde skjemmast! Fleirtalet av Det Norske Folket er imot EU – EØS – Schengen og gremmast.

Kystpartiet er imot EU – EØS – Schengen.

Nok ein god grunn til å vera medlem og stemma på Kystpartiet.

Sjå meir

Of all the 31 countries in the EU and the European Economic Area (EEA), Norway is the only country that has adopted all EU directives before their deadline, according to the EFTA Surveillance Authority (ESA).
Les meir her:

http://www.thelocal.no/20160720/norway-is-the-best-at-doing-what-the-eu-says

Kystpartiet er eit verdi konservativt sentrumsparti