Miljø

Kystpartiet sier nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen

Kystpartiet har programfesta at når nye kraftliner skal byggjast og gamle kraftliner oppdaterast, må dei leggjast i jordkabel så langt det lèt seg gjera. Helst bør dei samordnast med vegtrasear og fiberkabelliner. Når ein plasserer høgspentmaster, er det viktig å taka omsyn til strålingsfaren.

Sist endra 07.04.16

Kystpartiet er eit verdi konservativt sentrumsparti

%d bloggers like this: