Økonomisk politikk

Kystpartiet er eit konservativt sentrumsparti som vil ha ein fornuftig arbeidsfordeling mellom stat og marknad.

Kystpartiet vil bruka meir av oljefondet på å investere i Noreg. Det vil ikkje vera forbruk, men å førebu oss på ei framtid der vi ikkje kan leva av olja.

Me går inn for å fjerne formuesskatten. Ein finn argument til støtte for eit slikt syn i denne kronikken.

Ei viktig sak for Kystpartiet er å hindra at verdiane frå primærnæringane vert samla på få hender. Det kan ein lesa om her, her og her.

Det offentlege bør unngå å sløsa med ressursar. Kystpartiet er mot bompenger på offentlege vegar. Ein stor del av bompengane går til administrasjonskostnader. Les meir om kostnadene ved å driva bomstasjonar her

Sist oppdatert 09.05.16

Kystpartiet er eit verdi konservativt sentrumsparti

%d bloggers like this: