Skule og utdanning

Kystpartiet meiner at skolen fyrst og fremst er eit offentlig ansvar. Me stør dagens ordning som opnar for private skular på einskilde område (sjå Kystpartiets leiar om lag 39 1/2 min ut i denne debatten).

Me meiner det er viktig å  ta vare på og byggja småe lokale skular. Nedlegging av grendeskular fører til ei avfolking av distrikta og er samfunnsøkonomisk uforsvarleg.

Kystpartiet vil forsvara gratisprinsippet i norsk skule. I tillegg til at skulebøker framleis skal vera gratis, må skuleaktivitetar gjennomførast utan foreldrebetaling.

Me vil halda på karakterar og eksamen i offentleg skule.

Rådgjevinga i samband med overgang frå ungdomsskulen til vidaregåande skule må styrkast.

Sist endra 07.04.16

Kystpartiet er eit verdi konservativt sentrumsparti

%d bloggers like this: