Hemmeleg notat frå Utanriksdepartementet om at Europa og EU/Schengen samarbeidet set Noreg i ein ytterst vanskeleg, prekær og alvorleg situasjon i høve asylsøkjarar/ flyktningar / innvandringar og at dette er skadeleg for Noreg.

Kystpartiet ynskjer ein streng innvandring. I staden for at flyktingar, asylsøkjarar og innvandrarar kjem til Noreg, meinar Kystpartiet at ein skal vera med å hjelpa folk som lir i landa deira eller i nærområda der dei bur, slik at dei kan vera i lag med likesinna i same kultur, religion ol.

Kjelde: VG.no

Les meir: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/her-er-det-hemmelige-ud-notatet/a/23628606

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s