Innvandring

Kystpartiet står for ein restriktiv innvandringspolitikk. Vi meiner flyktningar i utgangspunktet bør hjelpast hjemlandet. På denne måten kan me hjelpa fleire og letta returen når tilhøva ligg til rette for det.

Kystpartiet vil melda Norge ut av EØS. Utanfor EØS vil me sjølv kunna råda over politikken vår på området arbeidsinnvandring.

Kystpartiet vil melda Noreg ut or Schengen og innføra grensekontroll. Les meir om det standpunktet her.

Les òg: Kystpartiet – et alternativ i innvandringspolitikken

Sist oppdatert 06.04.16

Kystpartiet er eit verdi konservativt sentrumsparti

%d bloggers like this: